• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Xenforo

Installation, Upgrade, and Import Support

Hướng dẫn cài đặt, nâng cấp Xenforo và các yêu cầu hỗ trợ liên quan
Threads
175
Messages
1,350
Threads
175
Messages
1,350

Styling and Customization Questions

Hỏi/Đáp các vấn đề liên quan về style, skin Xenforo
Threads
104
Messages
848
Threads
104
Messages
848

Server Configuration and Hosting

Hỏi/Đáp về máy chủ và hosting Xenforo
Threads
41
Messages
411
Threads
41
Messages
411

Tips and Guides

Mẹo và hướng dẫn về Xenforo
Threads
583
Messages
1,942
Threads
583
Messages
1,942

XenForo Released

Cập nhật các phiên bản Xenforo
Threads
16
Messages
234
Threads
16
Messages
234

Add-ons Xenforo

Cập nhật Add-ons Xenforo
Threads
368
Messages
2,903
Threads
368
Messages
2,903

Styles Xenforo

Cập nhật Style Xenforo
Threads
327
Messages
853
Threads
327
Messages
853

Template Modifications

Hướng dẫn chỉnh sửa template
Threads
105
Messages
429
Threads
105
Messages
429

Translations Xenforo

Ngôn ngữ cho Xenforo
Threads
63
Messages
173
Threads
63
Messages
173

Seo cho Xenforo, vBulletin

Tập hợp các bài viết hướng dẫn làm Seo cho mã nguồn vBulletin (vbb) và Xenforo. Chúc các bạn thành công trong việc seo diễn đàn xenforo và vbb nhé.
Threads
22
Messages
94
Threads
22
Messages
94
There are no threads in this forum.