Awards

 1. First Message

  Lần Đầu Post Bài

  Trophy points: 1

 2. Somebody Likes You

  Lần Đầu Được Like

  Trophy points: 2

 3. Keeps Coming Back

  Bạn Là Thành Viên Chăm Chỉ

  Trophy points: 5

 4. Can't Stop!

  Wao! Bạn đã có đóng góp rất tích cực cho Forum

  Trophy points: 10

 5. I Like It a Lot

  Rất Nhiều Người Like bài viết của bạn

  Trophy points: 10

 6. Seriously Likeable!

  Bạn đã được 100 người ngưỡng mộ đó

  Trophy points: 15

 7. Addicted

  Thật Tuyệt Vời

  Trophy points: 20

 8. Can't Get Enough of Your Stuff

  Bạn đã nhận được 250 Like

  Trophy points: 20

 9. I LOVE IT!

  Tất cả mọi người yêu quý bạn. Bạn được 500 like

  Trophy points: 30