Trophies

 1. 1

  First Message

  Lần Đầu Post Bài

 2. 2

  Somebody Likes You

  Lần Đầu Được Like

 3. 5

  Keeps Coming Back

  Bạn Là Thành Viên Chăm Chỉ

 4. 10

  Can't Stop!

  Wao! Bạn đã có đóng góp rất tích cực cho Forum

 5. 10

  I Like It a Lot

  Rất Nhiều Người Like bài viết của bạn

 6. 15

  Seriously Likeable!

  Bạn đã được 100 người ngưỡng mộ đó

 7. 20

  Addicted

  Thật Tuyệt Vời

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Bạn đã nhận được 250 Like

 9. 30

  I LOVE IT!

  Tất cả mọi người yêu quý bạn. Bạn được 500 like