Thiết Kế Web

Plesk bao gồm những gì ?

57

Plesk là một bảng điều khiển lưu trữ web nhằm vào ba nhóm người sử dụng:

 • Quản trị viên .

  Bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ Hosting (HSP) và Web Pros (Web Admins).

  HSPs sử dụng Plesk cho hai mục đích chính. Thứ nhất, như một công cụ dễ dàng cho cấu hình dịch vụ. Do đó, các nhà cung cấp không cần phải cấu hình riêng cho máy chủ web hoặc FTP – tất cả mọi thứ được thực hiện trong Plesk GUI. Khi các dịch vụ được cấu hình, các HSP có thể kết hợp chúng với các tài nguyên máy chủ (như không gian đĩa hoặc lưu lượng truy cập) vào các gói lưu trữ (các gói dịch vụ). Ví dụ: một gói có thể chứa trang web, tài khoản mail và một số ứng dụng web. Các gói này sau đó được bán cho khách hàng của HSP – lưu trữ khách hàng và người bán lại.

  Web Pros và Web Admins là những công ty mua VPS lưu trữ với Plesk cài sẵn hoặc tự triển khai nó trên cơ sở hạ tầng IT. Plesk cho phép người dùng như vậy không chỉ để quản lý các khía cạnh khác nhau của sự hiện diện web của họ mà còn để có toàn quyền kiểm soát các hoạt động quản lý máy chủ, chẳng hạn như sao lưu máy chủ, cấu hình cài đặt PHP, vân vân. Ví dụ, các hãng thiết kế web sử dụng Plesk làm nền tảng phát triển web. Plesk cho phép họ kiểm tra các trang web đã tạo và trình bày các kết quả cho khách hàng.

 • Người bán lại .
  Đây là những công ty bán lại các dịch vụ lưu trữ được cung cấp bởi các HSP. Họ sử dụng Plesk để mua các tài nguyên lưu trữ hàng loạt, sau đó chia tài nguyên thành các gói nhỏ hơn và bán chúng cho khách hàng. Tất cả quản lý máy chủ được thực hiện bởi HSP, cho phép các đại lý giảm chi phí và tập trung vào cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối.
 • Khách hàng .
  Đây là những người dùng cuối của Plesk. Bằng cách đăng ký vào một trong những kế hoạch lưu trữ được cung cấp bởi một HSP hoặc một đại lý bán lẻ, họ có thể truy cập vào Plesk và quản lý các dịch vụ mà họ đã mua. Họ có thể tạo trang web, điền vào các nội dung, thêm tài khoản thư, v.v.

Leave A Reply

Your email address will not be published.