Thiết Kế Web

Plesk là gì ? giới thiệu Plesk

52

Plesk Control Panel hay còn gọi nhanh là Plesk là một phần mềm dùng để quản lý hosting trong đó bao gồm các dịch vụ như Web service, Email service, DNS Service, SQL Service, PHP, ASP, etc…

2. Plesk dành cho những ai ?

– Dành cho những nhà quản trị các dịch vụ như Web, Email, DNS, etc…với số lượng lớn website.
– Admin/User cần một web base trên đó tích hợp đầy đủ các tính năng có thể control các service để vận hành cho website của mình.

3. Quản trị plesk như thế nào ?

Plesk support 3 cấp độ quản trị như sau:
– Administrator
– Reseller
– End User
Ta sẽ đề cập đến 3 cấp độ quản trị này trong các bài viết sau.

4. Plesk có miễn phí không ?

Tất nhiên là không rồi, đã là business thì không thể free. Tuy nhiên vẫn có một số phần mềm free nhưng theo tôi về mặt chức năng thì không bằng Plesk.

5. Vậy chi phí như thế nào ?

Các bạn truy cập vào đây và chọn platform tương ứng sau đó sẽ biết phí chi tiết cho các option của mình.

6. Plesk support những platform nào?

Support 2 platform, trong đó bao gồm:
– Windows
– Unix/Linux

7. Làm thế nào có thể download Plesk?

Các bạn truy cập vào đây để có thể download version mới nhất của Plesk.

Trên đây là một số overview cơ bản và những câu hỏi thường gặp. Sau đây ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt Plesk.

Sử dụng

Sau khi login vào plesk các bạn sẽ được chuyển tới trang Home và sẽ thấy giao diện default bao gồm 2 frame như trong hình 1 trên. Trong đó:

– Frame bên trái: sẽ chứa các menu thường dùng nhất.
– Frame bên phải: sẽ chứa các chức năng mà khi các bạn click vào menu bên trái như Home, Resellers, Clients, Domain….

I. Frame bên trái:

Menu Home: khi click vào sẽ trở về trang Home
Menu Resellers: quản lý các tài khoản resellers
Menu Clients: quản lý các user account
Menu Domains: quản lý toàn bộ domain trên server
Menu settings: quản lý các setting config trên plesk và một số settings thuộc ứng dụng của server như IIS, IP address, Bandwidth, log action của plesk, etc…

II. Frame bên phải:

1. Các tính năng của trang Home

– Welcome Trung Nghia: Trung Nghia là tên của admin do config trên plesk

– Hostname: giống như computer name trên windows hoặc hostname trên linux.

– IP Address: địa chỉ IP của server

– Resellers: kế bên đây là thống kê số lượng reseller hiện có trên server

– Clients: thống kê số lượng clients hiện có trên server

– Domains: thống kê số lượng domains hiện có trên server

– Disk space: hiển thị dung lượng đĩa cứng trên server bao gồm tổng space là bao nhiêu ? còn dư bao nhiêu ?

– Memory: hiển thị tổng dung lượng ram của server và tổng dung lượng ram còn dư là bao nhiêu.

– Parallels plesk panel version: hiển thị thông số version của phần mềm plesk đang chạy là bao nhiêu.

– Operating system: hiển thị thông tin hệ điều hành của server đang chạy.

– CPU: thông số CPU của server.

– Average load: mức độ load trung bình hiện tại của server.

– Accounts: quản lý các vấn đề liên quan tới tài khoản account của resellers và clients như tạo/xóa/edit thông tin

resellers/clients, quản lý templates resellers/clients, etc….

– Domains: quản lý các vấn đề liên quan tới domain như tạo/xóa/edit domain, quản lý domain templates, etc…

– Server: quản lý đến các ứng dụng backend như cấu hình của mail server, DNS, database, backup/restore, IP address, etc…

– Applications & services: quản lý các vấn đề liên quan tới đăng ký domain, quản lý domains, xây dựng các website có sẵn từ
tool của plesk, etc…

– Interface: quản lý các giao diện và button, logo… của plesk.

– Logs & statistics: quản lý các vấn đề liên quan đến resource đã sử dụng của server, thống kê log, các action đã thao tác trên plesk, event log của server, báo cáo chung, thông báo…

– Security: quản lý các vấn đề liên quan đến access, limit access, kiểm tra các active session, certificates…

– Account: quản lý thông tin của tài khoản admin trên plesk.

– Help & support: quản lý các vấn đề liên quan đến support với bên cung cấp phần mềm là Parallels như trợ giúp, license, update…

2. Các tính năng của trang Resellers

– Create reseller account: tạo tài khoản reseller.

– Resellers account templates: quản lý các mẫu templates khi tạo reseller.

– View traffics by resellers: quản lý resource của các resellers hiện tại trên server đang có.

3. Các tính năng của trang Clients

– Create client account: tạo tài khoản client cho khách hàng.

– Clients account templates: quản lý các mẫu templates khi tạo client.

– Traffic Usage: quản lý băng thông của client đã sử dụng trên server.

4. Các tính năng của trang Domains

– Create domain: tạo thêm domain trên server.

– Domain templates: quản lý các mẫu templates khi tạo domain.

– View statistics: xem thống kê space, lưu lượng băng thông, email account, tài khoản FTP, etc…của các domain đang có trên server.

– Traffic Usage: quản lý băng thông của client đã sử dụng trên server.

5. Các tính năng của trang Settings

– Administrator Account: quản lý thông tin của tài khoản admin plesk

– General: quản lý thông tin đến các vấn đề config như hostname/computer name, giờ hệ thống, license plesk, IP…

– Security: các vấn đề liên quan đến bảo mật như limit access, security rule, SSL…

– DNS: quản lý các cấu hình chính của DNS service. Không trực tiếp quản lý các record.

– Database hosting: quản lý các connection giữa các server database và plesk. Trong đó bao gồm thông tin server IP, username và password.

– Mail: quản lý các vấn đề liên quan đến config mail server, webmail sẽ sử dụng là gì ? các cơ chế chống spam mail, virus protection.

– Log: quản lý về cấu hình lưu trữ log, log thao tác của plesk.

– Control Panel Interface: cấu hình giao diện plesk control panel.

– Components & Modules: quản lý các plugin, addon của plesk như VPN…

Leave A Reply

Your email address will not be published.