Thiết Kế Web

Cho Thuê chỗ đặt server máy chủ đào Bitcoin

Cho Thuê chỗ đặt server đào Bitcoin Công ty hay các cá nhân đang muốn đầu tư hệ thống máy chủ (server) để “đào” Bitcoin (BTC), và cần tìm một Datacenter uy tín, hỗ trợ đầy đủ các điều kiện tốt nhất để máy chủ có thể hoạt động với công suất…

Apache and nginx Web Servers (Linux) Plesk

Plesk cho Linux sử dụng Apache HTTP Server ( http://httpd.apache.org/ ) để lưu trữ các trang web. Chính Apache không hoạt động với các trang web; nó quản lý các máy ảo, tức là các tài nguyên web được xác định bằng địa chỉ IP hoặc tên máy…

Tùy chỉnh Power User View plesk

Chế độ xem Người dùng Năng lượng có một loại phụ, Chế độ xem Tuỳ chỉnh (có sẵn trong Công cụ & Cài đặt> Quản lý Giao diện ), có hai mục đích chính: Để đơn giản hóa trải nghiệm người dùng của quản trị viên sử dụng quản lý lưu trữ. Một…

Giao diện plesk mới nhât !

Các công cụ Plesk để thực hiện nhiệm vụ quản lý máy chủ và tài khoản được chia ra giữa ba giao diện web được gọi là panel: Bảng điều khiển máy chủ, Bảng đại lý bán lẻ và Bảng điều khiển Khách hàng: Ban Quản trị Máy chủ chịu trách nhiệm bảo…

Plesk bao gồm những gì ?

Plesk là một bảng điều khiển lưu trữ web nhằm vào ba nhóm người sử dụng: Quản trị viên . Bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ Hosting (HSP) và Web Pros (Web Admins). HSPs sử dụng Plesk cho hai mục đích chính. Thứ nhất, như một công cụ dễ dàng…

Đăng nhập Plesk 17

Logging in to Plesk for the first time After successful installation using the Plesk autoinstaller, you will be provided with a one-time login URL that contains a session token. Follow this URL to automatically log in to Plesk. Select the…

Plesk là gì ? giới thiệu Plesk

Plesk Control Panel hay còn gọi nhanh là Plesk là một phần mềm dùng để quản lý hosting trong đó bao gồm các dịch vụ như Web service, Email service, DNS Service, SQL Service, PHP, ASP, etc... 2. Plesk dành cho những ai ? - Dành cho những nhà…